Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Sınav Duyurusu

Tahran Büyükelçiliği 29.12.2010

TÜRKİYE CUMHURİYETİ TAHRAN BÜYÜKELÇİLİĞİ

TÜRK UYRUKLU SÖZLEŞMELİ SEKRETER SINAV DUYURUSU

SINAV İLANI

Büyükelçiliğimiz personel ihtiyacını karşılamak üzere sınavla bir sözleşmeli sekreter alınacaktır.

1. Adaylarda aranan nitelikler

T.C. vatandaşı olmak Sınav tarihi itibariyle 46 yaşından gün almamış olmak En az lise veya dengi okullar ile bu okullara eşdeğer olduğu Milli Eğitim Bakanlığımızca onaylanmış yabancı okullardan mezun olmak. Üniversite mezunu olmak öncelikli tercih nedenidir. Kamu haklarından yoksun bulunmamak Ağır hapis veya 6 aydan hapis veya affa uğramış olsalar dahi zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak Askerliğini yapmış olmak veya yapmış sayılmak Her türlü iklim koşullarında görev yapmaya engel durumu bulunmadığını Sağlık Kurulu Raporu ile belgelemek (sınavı kazanan adaylardan istenecektir) Çok iyi derecede Türkçe ve Farsça bilmek. İngilizce bilmek tercih sebebidir

2. Sınavlar

-Yazılı eleme sınavı: (16 Ocak 2011 Pazar günü, 10:00-15:30 saatleri arasında Büyükelçilik Kançılarya binasında yapılacaktır)

a) Türkçeden yabancı dile çeviri (1 saat),

b) Yabancı dilden Türkçeye çeviri (1 saat),

c) Matematik (1 saat),

d) Kompozisyon (1 saat),

-Sözlü ve uygulamalı yarışma sınavı:

a) Genel kültür (Özellikle Türkiye ve Dünya Coğrafyası ve Osmanlı ve Türk Inkilap Tarihi),

b) Daktilo sınavı (Bilgisayar kullanımı)

3. Adaylardan istenen belgeler

Başvuru dilekçesi ve kısa özgeçmiş (Dilekçede; adres, telefon numarası, e-mail adresi gibi irtibat bilgilerine de yer verilmelidir) Pasaportun aslı veya yazılı sayfalarının onaylı fotokopileri Nüfus Hüviyet Cüzdanının aslı veya onaylı fotokopisi (Arkalı önlü) Son aldığı diplomanın aslı veya onaylı fotokopisi İki adet vesikalık fotoğraf Askerlik terhis belgesinin aslı veya onaylı fotokopisi Sınavı asil ve yedek olarak kazanacaklardan Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü veya illerde Cumhuriyet Savcılığından temin edecekleri “Adli Sicil ve Adli Arşiv Kaydı” talep edecektir

Sınava katılmak isteyenlerin, en geç 30 Aralık 2010 günü mesai bitimine kadar (17:30) şahsen veya yazılı olarak (posta ya da e-posta) Türkiye Cumhuriyeti Tahran Büyükelçiliği’ne başvurmaları gerekmektedir. Yazılı sınava girerken, pasaport veya nüfus cüzdanının aslının ibraz edilmesi gerekmektedir.

Atatürk

Pazar - Perşembe

09:00 - 17:00

Şahsi Başvuru: 09:30-12:30