İran'da Faaliyet Gösteren Işadamlarına Duyuru

Tahran Büyükelçiliği 15.12.2011
              İran'da mukim işadamlarımız ve çalışmak amacıyla gelen vatandaşlarımızın çalışma izni almakta yaşadıkları sorunlar bağlamında, İran Çalışma Sosyal İşler ve Kooperatif Bakanlığı yetkilileri ve önde gelen Türk firmalarının temsilcilerinden oluşan yaklaşık 30 civarında işadamımızın katılımıyla 14 Aralık 2011 tarihinde anılan Bakanlıkta bir toplantı yapılmıştır.       

    Toplantı, Türk firmaları temsilcilerinin çalışma izinleri konusunda maruz kaldıkları sıkıntıların doğrudan Çalışma Sosyal İşler ve Kooperatif Bakanlığı yetkililerine aktarmaları ve bilgilendirilmeleri bakımından faydalı olmuştur.       

    Bu çerçevede, işadamlarımız arasında sağlıklı bilgi ve tecrübe paylaşımının ve ihtiyaç duyulması halinde benzer toplantıların tekrarının yararlı olacağı hususunda katılımcılar arasında görüş birliği oluşmuştur.         

    Ülkede yaşayan bütün vatandaşlarımıza yönelik olduğu gibi Türk işadamlarına yönelik bilgilendirme toplantılarına Büyükelçiliğimizin eşgüdüm ve desteğiyle ünümüzdeki dönemde de devam edilecektir.        

    Saygıyla duyurulur.

İlgili Dosyalar

İşveren Toplantısı