بیانیه رسانه ای – اقدام به کودتایی که از طرف گروه تروریستی (فتو) انجام گرفت

Urumiye Başkonsolosluğu 27.07.2016

متن بیانیه رسانه ای که در تاریخ ۴ مرداد ۱۳۹۵ از طرف این سرکنسولگری با نهاد های رسانه ای ایران به اشتراک گذاشته شد در پیوست تقدیم میگردد

İlgili Dosyalar

بیانیه رسانه ای مورخه ۴ مرداد.docx