Türkiye Cumhurbaşkanlığınca Hazırlanan "july 15 Coup Attempt In Turkey And People's Victory" Başlıklı Yayın

Urumiye Başkonsolosluğu 25.09.2016
Türkiye Cumhurbaşkanlığınca hazırlanan "July 15 Coup Attempt in Turkey and People's Victory" başlıklı yayın ekte sunulmaktadır.

İlgili Dosyalar

JULY 15 COUP ATTEMPT IN TURKEY AND PEOPLE’S VICTORY.pdf